GroenLab

laboratorium voor participatie &
ecologisch ontwerp van open ruimte

Projecten


 

 

GroenLAB


Droom jij ervan jouw buurt, de speelplaats of een zorginstelling om te toveren tot een groene ruimte vol leven?
GroenLAB helpt je om dit op een ecologische manier te realiseren: van advies over ontwerp, inrichting en beplanting tot beheerplan.

ContactNatuur in de stad


Natuur in de stad

Natuur in je stad of gemeente: het kan. Kleine ingrepen zoals een moestuin in groentebakken, een gezamenlijke compostsite met kippen, wormenbakken, een ecologische speeltuin, een bloemrijk ingerichte overhoek, honingbijen op het dak of natuurgeïnspireerde kunst maken de stad leuker en gezonder om in te wonen. Daar ontmoeten mensen elkaar, ontstaan buurtinitiatieven en stadsevenementen.

Lokale overheden, burgers, wijk- en buurtcomités, handelaars… zetten samen met GroenLAB de plannen op papier. De uitvoering van de projecten gebeurt, waar mogelijk, samen via workshops, werkdagen... Hierdoor ontstaat een groot lokaal draagvlak.

Sluit Venster

Speelnatuur/weefsel


Speelnatuur zorgt voor verwondering en uitdaging, geeft ruimte aan spel en beweging, rust en communicatie, en prikkelt de fantasie en creativiteit. Kinderen bouwen er de wonderlijkste kastelen of onderzoeken er gevleugelde ‘drakenvliegen’.

De ervaring leert dat kinderen best inspraak krijgen en mogen meedenken over de groenprojecten. Kinderen en tieners gebruiken de ruimte immers op een heel eigen manier en brengen zo de broodnodige visie op het ontwerp en het gebruik van de plek. Daarom voorziet GroenLAB ook begeleiding voor leerlingen-/jeugdparticipatie, zoals de opmaak van een praatplan-inrichtingsplan met plantenlijst, timing en beheerplan.

Sluit Venster

Zorgnatuur


Voor bewoners van zorginstellingen is de tuin vaak de belangrijkste buitenwereld. Vaak kunnen ze zelf niet meer richting natuur trekken. Toch hebben ze nood aan een gezonde groene omgeving, waar het fijn vertoeven is, je een ander kan ontmoeten of de benen strekken. GroenLAB brengt de natuur tot bij hen.

Sluit Venster

Coachen van participatietrajecten


GroenLAB coacht groepen doorheen een participatief proces met focus op wonen, ruimtelijke ordening en duurzame stadsontwikkeling, om zo tot nieuwe en gedragen visies te komen.

Sluit Venster

Infosessie Over de ring


In opdracht van Antwerpen aan ’t Woord
www.antwerpenaantwoord.be

De Antwerpse ring wordt overkapt. Vanaf september 2017 tot april 2018 gaan in de ringzone 6 ontwerpteams aan de slag, elk in een eigen deelzone. Elk team gaat daarvoor in dialoog met wijk- en buurtbewoners. Antwerpen aan 't Woord is voor ontwerpteam Zuidoost verantwoordelijk voor de inspraak.

Sarie is projectmedewerker voor dit project.

Sluit Project

Water voor groen


In opdracht van Antwerpen aan 't Woord
www.antwerpenaantwoord.be

Experts en bewoners ontwikkelen twee kleinschalige en goedkope maatregelen om regenwater te verzamelen op publiek terrein. Dit water kan gebruikt worden voor het begieten van lokaal groen of om extra groen te ontwikkelen.

Sarie is projectleider voor dit project.

Sluit Project

Samentuinen, culturen proeven


In opdracht van Antwerpen aan 't Woord
www.antwerpenaantwoord.be

Welke kruiden heb je nodig voor pad thai? Op hoeveel manieren kan je tomaten klaarmaken? Welke tips hebben de buren voor het telen en verwerken van de oogst?
Bedoeling is om smaken, groenten en kruiden uit verschillende culturen te leren kennen en zo de diversiteit in de buurt de omarmen. Mensen leren van elkaar nieuwe planten kennen of slimme manieren om planten te verzorgen. En geheimen uit de keuken worden gedeeld.

Sarie is projectleider voor dit project.

Sluit Project

Project Queen Green


In opdracht van Plant en Houtgoed

Kinderen van Rat Atouille gingen op zoek naar dieren die leven in het Koningin Groenpark in Schaarbeek. Ze onderzochten waar de dieren wonen en baseerden zich op de dierenhuisjes om maquettes te maken voor nieuwe parkmeubelen.

Sluit Project

Holsbeekse Speelroute


In opdracht van gemeente Holsbeek

De gemeente Holsbeek wilde in de wijk Bergeveld aan het centraal gelegen grasveld een speelse invulling geven.

Centraal staan daarbij:
Verhoging van de biodiversiteit
Natuurbeleving
Spel
Een ontmoetingsplek

Het is de bedoeling dat het terrein kan dienen als voorbeeld voor bewoners om het draagvlak naar meer natuur te vergroten.
Buurtbewoners, kinderen en jeugd werden sterk betrokken bij de planning.

Sluit Project

Sarie van GroenLAB


Sarie is een biologe met passie voor open ruimte en de gebruikers ervan. Ze is lid van Springzaad.be, een open netwerk waarin iedereen welkom is die meer ruimte wil scheppen voor natuur, kinderen en jongeren.

Daarnaast nam ze deel aan de opleiding 'Van tuin tot landschap - een ecologische visie' van Inverde.

Sluit Project

Over de Ring


In opdracht van Antwerpen aan ’t Woord
www.antwerpenaantwoord.be

 

De Antwerpse ring wordt overkapt. Vanaf september 2017 tot april 2018 gaan in de ringzone 6 ontwerpteams aan de slag, elk in een eigen deelzone. Elk team gaat daarvoor in dialoog met wijk- en buurtbewoners. Antwerpen aan ’t Woord is voor ontwerpteam Zuidoost verantwoordelijk voor de inspraak.

 

Sarie was projectmedewerker voor dit project.

 

Sluit Project

 

Water voor groen


 

In opdracht van Antwerpen aan ’t Woord
www.antwerpenaantwoord.be

 

Experts en bewoners ontwikkelen twee kleinschalige en goedkope maatregelen om regenwater te verzamelen op publiek terrein. Dit water kan gebruikt worden voor het begieten van lokaal groen of om extra groen te ontwikkelen.

 

Sarie was projectleider voor dit project.

 

Sluit Project

 

Holsbeekse Speelroute


 

In opdracht van gemeente Holsbeek

 

De gemeente Holsbeek wilde in de wijk Bergeveld aan het centraal gelegen grasveld een speelse invulling geven.

 

Centraal staan daarbij:
Verhoging van de biodiversiteit
Natuurbeleving
Spel
Een ontmoetingsplek 

 

Het is de bedoeling dat het terrein kan dienen als voorbeeld voor bewoners om het draagvlak naar meer natuur te vergroten.
Buurtbewoners, kinderen en jeugd werden sterk betrokken bij de planning.

 

Sluit Project

 

 

Sarie van GroenLAB


 

Sarie is een biologe met passie voor open ruimte en de gebruikers ervan.

 

Ze is lid van Springzaad.be (open netwerk waarin iedereen welkom is die meer ruimte wil scheppen voor natuur, kinderen en jongeren) en Terra Therapeutica (tuintherapie en therapeutische tuinen voor kwetsbare personen).

 

Daarnaast nam ze deel aan de opleiding ‘Van tuin tot landschap – een ecologische visie’ van Inverde.

 

Sluit Project

 

GruunRant Onthardt!


In opdracht van Antwerpen aan ’t Woord
www.antwerpenaantwoord.be

 

Dit grootschalige project wil een onthardingsgolf op gang brengen om de Antwerpse stadsrand te defragmenteren en te vergroenen. Door coalitievorming wil men zoveel mogelijk concrete onthardingsprojecten uitwerken met lokale betrokkenen en actoren. Het projectvoorstel vertrekt van een ruimtelijke analyse die verschillende strategisch gelegen en potentieel te ontharden zones in kaart brengt. De bedoeling is om een vernieuwende en lokaal sterk verankerde coalitie op te zetten die ook na de proeftuin via samenwerking verder inzet op ontharding.

 

Sarie is projectmedewerker participatie voor dit project.

 

Sluit Project

 

Proeftuinen Ontharding


 

In samenwerking met MAARCH
www.maarch.eu

 

In Vlaanderen is er een traditie van ruimte innemen. Met ontharden is er minder ervaring. Om een inhaalbeweging te maken is de Vlaamse Regering in 2018 gestart met een onthardingstraject. Kennisopbouw en -deling zijn hierbij belangrijk. Met dit nieuwe traject wil ze enerzijds op het terrein onthardingen realiseren, en anderzijds op overkoepelend en beleidsniveau leren uit de praktijkervaringen en aan kennisopbouw doen. De proeftuinen testen en realiseren de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

 

Sarie is ontwerpbegeleider voor de projecten:
Infiltratie in co-creatie, Borsbeek (gemeente Borsbeek)
GruunRant Onthardt, stadsrand oost-Antwerpen (GruunRant vzw)
De robuuste klimaatstraat, Antwerpen (stad Antwerpen)
Betonschraap: ontharding Oostakkerdorp, Gent (stad Gent)

 

Sluit Project

Natuureducatief wandelparcours


In opdracht van Plan Boommarter
www.planboommarter.be

 

Bas en Bieke zijn boommarters. Ze zijn vlug en lenig, vooral wanneer ze door de boomkruinen hollen. Daarbij kunnen ze soms meterslange sprongen maken in de lucht. Echt spectaculair!

Bas en Bieke gaan graag op wandel in het Warandepark. Ze komen op hun tocht allerlei nieuwe vrienden tegen. En om hun nieuwe vrienden goed te leren kennen, besluiten ze een vriendenboek te maken.

Volg het spoor van Bas en Bieke doorheen het park.

 

Sarie was projectleider voor dit project.

 

Sluit Project